Přednášková činnost

ŽIVOT JE CESTA
Přednášková činnost

Od roku 2019 nabízím setkání formou přednášek „Život je cesta“. Pojďme společně objevovat a zažít společné okamžiky s radostí očima dítěte.

ŽIVOT JE DOBRÝ
ŽIVOT JE KRÁSNÝ
ŽIVOT JE NÁŠ TADY A TEĎ

Nabídka přednášek:

1. Co nám říká dětská kresba CESTA S DĚTSKOU KRESBOU
2. Tajemství řeči CESTA S ŘEČÍ A POHLAZENÍM
3. Kouzelné pohádky a jejich význam  CESTA S POHÁDKOU
4. Relaxační muzikohraní  CESTA S LÉČIVOU HUDBOU
5. Cesta s odhalením hlasu  CESTA SE ZPĚVEM
6. Děti potřebují hranice  CESTA S DĚTMI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

1. CESTA S DĚTSKOU KRESBOU

Pojďme spolecně poznat duši dítěte prostřednictvím jeho kresby. Dítěti je přirozené a vlastní být, žít a tvořit v přítomném okamžiku. Proto, když dítě kreslí je propojeno se svým myšlením, cítěním a vůlí.
Dětská kresba je prostředek vyjádření tužeb, přání, pocitů, myšlenek, vědomých i nevědomých.

Co společně objevíme:

 • Vývoj dětské kresby
 • Řeč barev a jejich význam
 • Řeč čar a jejich význam a rozmístění na obrázku . Řeč symbolů . Rozbor obrázku, dětská duše v prvním sedmiletí

2. CESTA S ŘEČÍ A POHLAZENÍM

Cesta s řečí a pohlazením je přednáška, kde objevíme tajemství a kouzlo řeči a jednotlivých hlásek prostřednictvím chirofonetiky.
Chirofonetika je spojení dvou slov chiro- ruce a fonetika- hlas, zvuk. Chirofonetika podporuje vývoj řeči a to jak její probouzení, tak její upevňování a poté používání v běžném životě.

Na společné cestě s řeči a pohlazením objevíme:

 • Tajemství a kouzlo hlásek
 • Cestu s elementy a hláskami
 • Cestu spojenou se zemí, nebem a hláskami po které každý kráčíme . Kde může chirofonetika pomáhat a jakým způsobem je aplikována . Praktická ukázka a cvičení

3. CESTA S POHÁDKOU

Cesta s pohádkou je přednáška, kde se opět na chvíli staneme dětmi a zavzpomínáme si na naše oblíbené pohádky z dětství.
Vžijeme se do hrdinů z pohádek a probereme jejich poselství pro dnešní dobu.

Na společné cestě s pohádkou objevíme:

 • Poselství a poslání pohádek
 • Symboly a moudrost v pohádkách
 • Význam pohádek v dnešní době
 • Rozbor klasické pohádky

4. CESTA S HUDBOU

Cesta s léčivou hudbou je relaxační přednáška, kde slova jsou zbytečná. Necháme znít hudbu v našich tělech, srdcích i myšlenkách a ve všech bytostných článcích lidského těla. Přednáška je relaxační, kde se startují samouzdravovací a regenerační procesy v těle na všech úrovních. Budou znít etnické léčivé nástroje s přirozeným laděním z celého světa. Zažijeme společně krátký, ale silně léčivý pobyt v lázních, kde se vykoupeme ve zvucích hudby.

Na společné cestě objevíme:

 • Pasivní i aktivní poslech hudby
 • Přirozené naslouchání
 • Harmonizaci a léčení těla na všech úrovních

Setkání s léčivými hudebními nástroji:

 • Kantele a kalimby
 • Deštné hole
 • Tibetské mísy
 • Zvonkohry
 • Ocean drum
 • Hapi drum
 • Perkuse
 • A jiné

5. CESTA SE ZPĚVEM

6. CESTA S DĚTMI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Cesta s dětmi v předškolním věku je přednáška , kde se dozvíte něco více o vývojových fází dítěte a jeho potřebách v rodině i kolektivu.
Zastavíme se u smyslů v prvním sedmiletí a také u jazyku vyjadřování dítěte.

Na společné cestě objevíme:

 • Svět očima předškolního dítěte
 • Smysly, kterými vnímáme život
 • Rozvíjení talentu

 

Ukončené vzdělávání:
Spgš 1986-1990
Seminář waldorfské pedagogiky 1992-1994
Škola chirofonetiky 2007-2011
Arteterapie MU 2007-2009
Canisterapie 2012
Masér 2012
Reflexní terapie 2012
Indická masáž hlavy champi 2012
Masáž lávovými kameny 2012
Jdeme společně 2013
Škola středu 2014
Automatická kresba 2014
Dětská aromaterapie 2015

Leták ke stažení zde: