Chirofonetika

CESTA S ŘEČÍ A POHLAZENÍM

„Staň se hláskou“

„Kdo rozumí smyslu řeči, tomu se odhalí svět v obrazech“

 • Chirofonetika
 • Otázky
 • Průběh chirofonetiky
 • Kde pomáhá chirofonetika
 • Cena

 Chirofonetika je  spojení dvou  slov chiro –ruce a fonetika zvuk, hlas. Chirofonetika  podporuje správný vývoj řeči a to jak její probouzení, tak její  upevňování a poté  její používání v běžném  životě.

Prvním přirozeným učením dítěte je naslouchání zvuků a vjemů všemi smysly a poté  přichází napodobování.  Nápodobou začne dítě používat  nejdříve hlásky od nejjednodušších  ke stále obtížnějším výrazům.

Nepodaří-li se dítěti převzít řeč ze svého okolí napodobováním,  pak je vhodné dítěti zprostředkovat řeč nejen sluchově, ale i hmatově a tím se dostávají hlásky do celého těla a k tomu nám pomáhá chirofonetika. Při vyslovování hlásek se provádí zároveň jednoduchý masážní pohyb na těle.

Chirofonetika pomáhá při probouzení řeči a jejích poruchách , kde se uplatňují kromě masáží i různá cvičení na podporu řeči- jemná a hrubá motorika, artikulační cvičení. Program je sestavován  individuálně podle potřeb klienta většinou i s využitím vyplnění anamnestického dotazníku pro  celkové seznámení s klientem. Výsledky se většinou dostavují po 2-3 měsících nejpozději po roce práce s chirofonetikou. Každý člověk je individualita a proto u každého jedince probíhá léčivý proces individuálně a každá cesta k cíli je jinak dlouhá.

Některé děti začínají v průběhu spolupráce mluvit,  jiné v  okamžicích, kdy nejsou pozorovány žvatlají nebo vytvářejí jednotlivá slova.

Chirofonetika také pomáhá k celkové harmonizaci a fungování lidského organismu.  Než se zaměříme na oslabenou oblast, vyplníme nejdříve anamnestický dotazník,  který nahlédne do celkové psychosomatiky klienta.

Otázky

  • Proč naše dítě dítě nemluví?
  • Proč  ještě neumí vyslovovat všechny hlásky?
  • Proč nemluví dítě plynule?
  • Proč se objevuje koktání,?
  • Co nám mohou hlásky přinášet do života?
  • Jaká je kvalita každé hlásky?
  • Trápí vás noční pomočování?
  • Má dítě občas děsivé sny?
  • Má dítě extrémní strach z cizích lidí?
  • Snáší dítě špatně změny?
  • Je dítě  přecitlivělé?
  • Máte ekzém, alergie a jiné zdravotní problémy?
  • Trápí vás funkční smyslové nedostatky?
  • Má dítě má poruchy pozornosti?
  • Cítíte se unavení?
  • Potřebujete masáž, aby bylo vaše tělo, mysl i duše v harmonii? 

S tím vším může chirofonetika pomoci…Pro působení chirofonetiky je nesmírně důležitá spolupráce rodičů. Chiropraktik  naučí rodiče jednotlivé tahy odpovídající vybraným hláskám. Rodiče pak doma denně aplikují tyto tahy v rozmezí 10 až 20 minut. Děti tak dostávají  denně pozornost rodičů, a to ve velmi příjemné formě. Dítě „vlastně jen pasivně leží,“ a maminka či tatínek „ho hladí po zádech. Pokud se ošetřuje méně často, nastoupí krátkodobé stavy zlepšení, a ty se často brzy vrátí do původního stavu.

Průběh chirofonetického ošetření. 

Klient leží na břiše na posteli, popř. na  lehátku, ten, kdo provádí chirofonetiku stojí za jeho hlavou. Ošetření je vhodné provádět v teple a to bud na oblečení nebo na holé tělo( klient má spodní prádlo)  při použití masážního oleje nebo bez. Začíná se masáží  na zádech , přechází se na horní nebo dolní končetiny. Po ukončení ošetření  je vhodné, když klient ještě chvíli zůstane ležet – 5 až 10 minut.

Pokud klient nevydrží ležet, tak se přizpůsobujeme jeho možnostem. Dá se pracovat v sedě, v krátkých časových intervalech a podobně…

Ošetření trvá většinou 10- 20 minut.

Toto ošetření se dále provádí v domácí péči a to nejméně 3-4x týdně po dobu 5-6 týdnů podle aktuální potřeby. Po tuto dobu jste ve spojení s vaším chirofonetickým průvodcem, ale ošetření provádíte samostatně. Osobní konzultace je v průměru za 4-6 týdnů. Je dobré, když si rodič vede záznamy o průběhu ošetření, které poté může konzultovat Chirofonetický průvodce se neobejde bez aktivní účasti rodiče, pokud má mít ošetření význam.

 Kde chirofonetika pomáhá:  

   • Harmonizuje všechny bytostné články člověka, posiluje dobrý zdravotní stav celého organismu
   • Probouzí řeč, upevňuje její správné používání v běžném životě
   • Podporuje správnou výslovnost pomocí motoriky mluvidel, dechových cvičeních, masáží, cvičeních na jemnou i hrubou motoriku
   • Pomáhá odstranit poruchy řeči
   • Pomáhá odstraňovat obavy a strach u dětí (noční pomočování, děsivé sny, nespavost, adaptace mimo domov, přecitlivělost,nechutenství….)
   • Pomáhá s hyperaktivitou, agresivitou a přizpůsobivostí v dětském kolektivu
   • Pomáhá při opožděném nebo nerovnoměrném psychomotorickém vývoji
   • Léčí příznaky funkčních smyslových vad a nedostatků (orgán je v pořádku,
    ale funkce zaostává)
   • Pomáhá při chronických i akutních onemocněních nebo jiných zdravotních obtížích
    (oslabená imunita apod.)
   • Může podpořit školní zralost dítěte
   • Pomáhá při vývojových poruchách učení a chování
   • Pomáhá lépe zvládat krizové situace v rodině i škole(anorexie, bulimie, závislosti…)
   • pomáhá s DMO, neurologických onemocněních, autismu, epilepsii, se stavy mentální retardace

Chirofonetika umožňuje rodičům aktivní účast na vylepšení problémů svého dítěte.

Cena: První setkání s vyplněním anamnestického dotazníku je 800 kč. Každé další setkání je cena 500 Kč. Osobní konzultace je vhodná za 4-6 týdnů

 

Leták ke stažení zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...