Nabídka pro děti

Muzikohrátky

Cesta setkání s hudbou a s léčivými etnickými nástroji z celého světa s přirozeným laděním formou prožitkového učení pŕi poslechu i aktivním zapojením dětí spoluvytváření hudby tady a teď.

 

Kamenohrátky

Cesta setkání s kameny a minerály. Pojďme společně objevovat krásu, sílu, řeč, energii kamenů, polodrahokamů, které se nacházejí v srdci naší země formou prožitkového učení s příběhem či pohádkou.

 

Jógohrátky

Cesta setkání s jógou a vlastním tělem. Pojďme společně poznávat naše tělo v základních, jednoduchých pozicích, které vychází z příběhu od přirozených pozic a pohybů zvířat formou prožitkového učení v plynutí dechu, zastavení mysli s vnímáním pocitů v celém těle při výchovně vzdělávacím programu pro děti mateřských, základních škol i školních družin.

 

Cvičení jógy s dětmi

Cesta pravidelného setkávání při cvičení jógy s dětmi od 6-12 let, které probíhá od října do června 1x týdně 60 minut formou zájmového kroužku při škole. Pojďme se společně protáhnout v jógových pozicích, ásánách a vnímat co umí a co dokáže naše tělo.

 

Chirofonetika

Cesta s řečí a pohlazením, kdy společně objevujeme kvalitu hlásek všemi smysly, které se tvoří nejen v dutině ústní, ale přes jemné masáže hlásky pronikají do celého těla, kde dochází k jejich přijetí a upevňování a posléze používání v běžné řeči.

 

Letní pobyt

Cesta s přírodou v létě na naší chalupě. Náplní je pohlazení těla i duše v aktivním pobytu v přírodě s výtvarným  tvořením, cvičením, hraním na léčivé hudební nástroje a uvědoměním, že jsme každý nedílnou, ale důležitou součástí přírody i vesmíru.