Nabídka pro děti

Muzikohrátky

Cesta setkání s hudbou a s léčivými etnickými nástroji z celého světa s přirozeným laděním formou prožitkového učení pŕi poslechu i aktivním zapojením dětí spoluvytváření hudby tady a teď.

 

Canisterapie

Cesta poznání a hry se psem, kdy pejsek už jen svou pŕítomností pŕináší všude dobrou náladu. V době setkání se děti dozví o psím životě a formou her vyzkoušejí individuálně povely poslušnosti psa, pŕivolání, posazení, pozdravení.

 

Chirofonetika

Cesta s řečí a pohlazením, kdy společně objevujeme kvalitu hlásek všemi smysly, které se tvoří nejen v dutině ústní, ale přes jemné masáže hlásky pronikají do celého těla, kde dochází k jejich pŕijetí a upevňování a posléze používání v běžné řeči.

 

Barvínek

Cesta výtvarného tvoření a objevování  vnějšího i vnitřního světa pomocí barev a nejrůznêjších výtvarných technik. Nejkrásnější je právě cesta, proces tvoření, než cíl, samotný výsledek. Tato cesta umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sobě i druhým a k překonávání nejrůznějších situací v životě.

 

Letní pobyt

Cesta s přírodou v létě na naší chalupě. Náplní je pohlazení těla i duše v aktivním pobytu v přírodě s výtvarným  tvořením, cvičením, hraním na léčivé hudební nástroje a uvědomněním, že jsme každý nedílnou, ale důležitou součástí pŕírody i vesmíru.