Jógohrátky

JÓGOHRÁTKY

Cesta setkání s vlastním tělem

Jóga jako cesta poznání a prožitek celého těla.

 ,,Staň se uvolněnou a pevnou pozicí těla,,

 

 • Jógohrátky a cesta poznání vlastního těla
 • Nástroje poznání při dětské józe
 • Co přináší dětská jóga
 • Nabídka : děti
 • Cena

 

Jóga a cesta poznání vlastního těla

Pojďme společně poznávat naše tělo v jednoduchých základních pozicích, které jsou odvozeny z příběhu od přirozených pohybů a pozic zvířat. Pozice, ásány jsou pevné a zároveň uvolněné v plynutí dechu a zastavení mysli s vnímáním a cítěním celého těla.

Budeme pracovat s příběhem či pohádkou, kde se bude rytmicky střídat klid a pohyb těla s přirozeným plynutím dechu a příběhu s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí v přítomném okamžiku. Na úvodní a závěrečnou relaxaci mohou být použity léčivé hudební nástroje s přirozeným laděním.

V programu cvičením dosáhneme blahodárného účinku, který získávají zvířata, když tyto pozice zaujímají zcela instinktivně např. kočka v protažení, zajíc v uvolnění.

Pozice působí na svaly, klouby, dech, oběhový, nervový, lymfatický systém, orgány a žlázy.

Cvičení přináší protažení těla, prohloubení dechu, zklidňuje mysl a probouzí naše cítění a vnímání celého těla jako celku. Důležitost je při cvičení vnímání dechu a plynutí s dechem při pozicích těla při výdechu dochází k uvolnění, odevzdání a propouštění všeho co již nepotřebujeme, aby s nádechem byl připraven nový prostor pro přijímání všeho nového. To dech nás dostává do hlubších vrstev našeho těla na všech úrovních a jóga působí na tělesné zdraví, duševní zdraví, sociální zdraví a duchovní zdraví. Dech není minulost, dech není budoucnost, dech je přítomnost tady a teď.

 

Při cvičení vnímáme:

 • vlastní tělo v pozicích a cvičení s radostí.
 • pozice jsou pevné a zároveň uvolněné, nejdříve s přípravou na pozici a poté s krátkou výdrží
 • v pozicích se cítíme dobře nikoliv bolestivě. Všechny pozice přinášejí příjemné prožitky a radost.
 • opakování pozic či sestavy proniká hlouběji do celého těla. Jóga uvolňuje a protahuje celé tělo.
 • pohyby provádíme klidně a pomalu ve spojení s dechem, myslí a cítíme tady a teď.

Nástroje poznání při dětské józe

Jóga je jednota těla, dechu, mysli, cítění a vnímání.

Jóga je spojení individuálního já s celým světem.

Jóga je zastavení toku myšlenek a ovládání mysli, abychom dosáhli stavu blaženosti.

Stav: BYTÍ – VĚDOMÍ – BLAŽENOST (SAT – ČIT- ANANDA)

 

Hlavním nástrojem poznání je dech, tělesná cvičení a krátká meditace S dětmi pracujeme hlavně s poznáním těla, dechu, pocitů a objevuje se tam i práce s mysli, pokud to zrovna jde.

V každém programu je zařazena relaxace a zklidnění, průpravná protahovací cvičení, dynamičtější sestava na rozehřátí svalů a těla, pozice těla, ásány, které jsou klidné, pevné a zároveň uvolněné.

Postupuji od jednoduchého ke složitějšímu, představím, popíši, předvedu, cvičíme společně s dětmi, pozoruji a opravuji děti v pozicích a polohách těla. Méně zde znamená více a dávám důležitost správnému nastavení těla v jednotlivých pozicích a pak teprve můžeme pozice dále rozvíjet. S nádechem jsou otevírací pozice a záklony s výdechem uvolňovací pozice a předklony. Jóga není o výkonu, ale o radosti ze cvičení a poznávání  a správného nastavení našeho těla. Všechno se počítá a všechno je možné.

 

 Co přináší dětská jóga

Správné držení těla a dobré pohybové návyky, zlepšení koordinace pohybu a propojení levé a pravé hemisféry. Pomáhá dětem v procesu učení.

 • Harmonizace těla na všech úrovních. Propojení a harmonizace fyzického těla, energetického těla, myšlenkového těla a pocitového těla.
 • Posiluje imunitu těla a posiluje funkce vnitřních orgánů.
 • Zlepšuje krevní oběh a zvyšuje příjem kyslíku
 • Uklidňuje nervovou soustavu, odstraňuje strach, vztek, smutek.
 • Posiluje sebevědomí a otevírá nové obzory
 • Seznamuje s dechem a jeho možnostmi, přináší celkové zklidnění, posílení a uvolnění těla a vnímání těla ve svém středu.
 • Jóga nepodporuje soutěživost, ale každý cvičí v rámci svých možností.

 

Nabídka : Programy

 Jógohrátky jsou výchovně vzdělávací program, který je vhodný pro děti od 3 let, děti mateřských škol, základních škol, školních družin a dětských skupin. Děti v plynutí svého dechu se propojují se svým tělem a pocity v pozicích a stávají se kočkou, kobrou, psem či loďkou.

Po přivítání NAMASTE , pozdravem úcty a pokory, přichází relaxace s příběhem a je dán prostor vlastním obrazům mysli, představivosti  a fantazii dětí. Poté se seznámíme se základními sedy v józe a to v pozicích diamant, lotos, hole a plynule se dostáváme k přípravným a protahovacím pozicím celého těla. Následuje dynamičtější cvičení na prohřátí a prokrvení celého těla a práce s příběhem. To se děti stávají stromem ve větru, sluncem, měsícem i hvězdami. Po protažení a rozproudění energie v těle nastává čas na cvičení pozic, ásán čí tvoření vlastních pozic společně s ostatními. Formou her zopakujeme pozice a na závěr přichází závěrečná relaxace, která může být spojená s léčivými hudebními nástroji s přirozeným laděním.

Mohu nabídnout tyto vzdělávací programy:

 • Strom splněných přání
 • Stvoření štěstí
 • Svět zvířat
 • Zimní příběh o ptáčkovi
 • Jarní louka
 • Letní motýlí příběh

 

Program trvá cca 45-60 min podle věku dětí a je vhodný pro 10- 25 dětí ( 1 třída ). Doporučuji program dělat po třídách. Program může být postupně v jeden den ve vašem zařízení po třídách. Nabízím pravidelné i jednorázové setkání.

 

Cena

Výchovně vzdělávací program pro mš,zš, šd cena je 50kč/dítě při minimální částce 1000kč za program. K ceně se připočítává cestovné mimo Brno po domluvě.

NAMASTE

Leták ke stažení zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...