Barvínek

CESTA TVOŘENÍ A OBJEVOVÁNÍ

„Staň se barvou“

„Tvořit znamená objevovat a prožívat“

Barvínek je výtvarně prožitkový kroužek pro děti od 3 do 10 let

 • Obsah kroužku
 • Cíle
 • Kde Barvínek pomáhá
 • Organizace
 • Nabídka
 • Cena

Obsah kroužku (cesta tvoření)

Na začátku naší cesty se přivítáme, společně seznámíme s Barvínkem pohádkou, příběhem, bajkou,  ze  které  vyplyne nějaké poučení, které společně s dětmi objevíme a popovídáme si o tom a převádíme do situací v běžném životě.
Pak nastává doba samotného výtvarného tvoření. Budeme střídat kreslení, malování a různé výtvarné techniky s vyráběním. Výsledek není až tak důležitý, jak samotné tvoření. Děti nechám jen zdokonalovat jejich schopnosti, kdy se postupně uvolňují jejich nápady a individuální i skupinová  práce rozvíjí  jejich fantazii. Chci nechat děti tvořit a dát jim příležitost , protože jen oni sami vědí jak nejlépe na to a  tvoření je k tomu ideální.
Ke konci si společně popovídáme o průběhu hodiny, co na svojí cestě objevily nového popř. co je překvapilo …..

Každá hodina, lekce může probíhat i zcela jinak, protože se snažím vycházet z celkového naladění skupiny teď a tady. Učím se od dětí dnes a stále znova, obyčejné dětské radosti a dívat se na svět dětskýma očima a přijímat vzácné okamžiky teď a tady.

Cíle( dokončení cesty)

Individuální cíle:

K individuálním cílům patří uvolnění, sebeprožívání a sebevnímání, vizuální a verbální uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, přiměřené sebehodnocení, růst osobní svobody a motivace, svoboda pro experimentování při hledání výrazu pocitů, emocí nebo konfliktů, rozvoj fantazie, nadhled, celkový výraz osobnosti.

Sociální cíle:

Vnímání a přijetí druhých lidí, vyjádření uznání jejich hodnoty, jejich ocenění, navázání kontaktů, zapojení do skupiny a kooperace, komunikace, společné řešení problému, zkušenost, že druzí mají podobné zážitky jako já, reflexe vlastního fungování v rámci skupiny, pochopení vztahů, vyjádření sociální podpory.

Kde pomáhá Barvínek

 • Podporuje sebepřijetí, sebelásku, empatii, společné sdílení, respektování skupiny a společnosti, vzájemnou spolupráci
 • Pomáhá pochopit životní zážitky a zkušenosti…..vše co se děje je v pořádku…..
 • Rozvíjí verbální i neverbální komunikaci, spolupráci a společné sdílení
 • Pomáhá pochopit fungování vlastního fyzického těla, životní procesy v těle.  Společně mluvíme o svých pocitech, potřebách  a pojmenováváme je.
 • Rozvíjí kreativitu, tvořivost a vlastní vyjádření pomocí nejrůznějších výtvarných technik
 • Napomáhá socializaci
 • Pomáhá chápat život v jeho souvislostech a přijímá , jak plynutí života, tak životní  změny
 • Všestranně rozvíjí osobnost na všech úrovních

Organizace:

Pravidelné setkávání
Kroužek probíhá formou setkání ideálně 1x týdně a trvá 60-90 minut pro skupinu i jednotlivce.

Nepravidelná setkávání
Setkávání probíhá po osobní domluvě a pracuje se většinou na zakázku se zadáním k řešení daného problému.

Nabídka:

Skupinová
Práce ve skupině formou pravidelného setkávání. Setkání může být i jednorázové se zadáním tématu. Např. spolupráce, agresivita, respetování druhých……

Individuální
Pravidelné i jednorázové setkání ve vašich i mých prostorách, kde doporučuji .nabídku individuálního malování akverelovými barvami technikou mokré do mokrého. Práce s tématy sebepřijetí, strachy a úzkosti….

Cena

Cena je na individuální domluvě. Při pravidelném setkávání 1x týdně při počtu kolem 10 dětí se pohybuje cena za lekci kolem 90 kč za dítě. Potřeby i pomůcky a hlavně nápady mám vlastní.

Enkaustika: malování horkým voskem

Peříčka radosti

Jarní probuzení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...